Wednesday, October 28, 2009

Hang Nadim

Alkisah mengikut sejarah yang menjadi legenda seorang pemuda yang kini dianggap remaja telah mecetuskan satu sejarah dimana ianya menjadi bahan rujukan masa kini. Kalau diamati ianya menjadi igauan kepada manusia yang tamakkan kuasa tanpa memikirkan kesan yang akan dialami pada zamannya. Peritiwa itu masih wujud dalan zaman moden ini. Justru itu saya ingin mengajak para remaja supaya mengimbau peristiwa tersebut bagi kita menilai apakah peranan remaja masih kini masih diperlukan memandangkan remaja kini mejoritinya masih mencari identitinya walaupun telah sekian lama negara ini merdeka.
1. apakah remaja kini hilang punca?
2. apakah remaja kini hilang tatasusila?
3. atau memang remaja kini lebih suka memilih sesuatu yg diluar mindanya.

Saya ucapkan terima kasih seandainya ada komen ini untuk dikongsi bersama.

No comments:

Post a Comment